SYSTEMY SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ


Coraz    większą    wagę    w     wielu     gałęziach    przemysłu     przywiązuje    się
do sprawdzania surowców oraz produktów pod kątem zawartości kawałków wszelkich metali lub innych obcych zanieczyszczeń mogących powodować uszkodzenie  maszyn  i urządzeń  produkcyjnych,  niewłaściwą  jakość  produktu,
a w konsekwencji nawet niezadowolenie Państwa klientów.


Naszą  odpowiedzią  na  oczekiwania  klientów  są  dostarczane  przez  nas   systemy   separacji   zanieczyszczeń   produkcji   firmy

S+S Separation and Sorting Technology GmbH, którą reprezentujemy w Polsce.


Proponowane systemy konstruowane są pod kątem zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. W naszej ofercie posiadamy urządzenia do:

Z punktu widzenia technologii separacji oraz typów separowanych zanieczyszczeń w naszej ofercie znajdziecie Państwo: neodymowe magnesy trwałe, wykrywacze i separatory wszystkich metali, wykrywacze rentgenowskie, separatory kolorów, separatory zanieczyszczeń ceramicznych, szklanych, PET, detektory polimerów, a więc całą gamę urządzeń separujących zanieczyszczenia.


Dostarczane przez nas urządzenia objęte są gwarancją producenta. Z naszej strony dysponujemy przeszkolonym i skutecznym serwisem technicznym zapewniającym Państwu szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z naszymi urządzeniami zarówno w okresie gwarancji jak i po gwarancji.


Galeria produktów >>>

 


PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Ze względu na zróżnicowanie produktowe branży spożywczej jak też bardzo wysokie wymagania ze strony klientów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktu (w tym wypadku wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń) dla potrzeb przemysłu spożywczego proponujemy szereg rozwiązań zarówno w zakresie samego wykrywania metali i innych zanieczyszczeń jak też ich skutecznej separacji. Proponujemy systemy zgodne z ISO, HACCAP, ATEX.


Ze strony producenta i naszej firmy zapewniamy Państwu pomoc w doborze urządzeń, wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji oraz przeszkolony SZYBKI serwis techniczny w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

Proponujemy:
 • neodymowe magnesy trwałe do sprawdzania produktów sypkich i płynnych,

 • wykrywacze wszystkich metali wraz z systemami separacji dla wszelkich produktów spożywczych płynnych, półpłynnych, past, produktów sypkich, produktów zapakowanych, podawanych grawitacyjnie, pneumatycznie, w rurociągach czy też na przenośnikach taśmowych; w naszej ofercie znajdziecie Państwo proste, typowe wykrywacze bramkowe jak też zaawansowane systemy separacji,

 • wykrywacze i separatory rentgenowskie do wykrywania szerokiej gamy zanieczyszczeń, z możliwością analizy kształtu, wagi itp.

 

Galeria produktów >>>

 


PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH

Dla przemysłu tworzyw sztucznych oferujemy zestaw specjalnie dobranych konstrukcji wykrywaczy i separatorów metali zapewniających skuteczne wykrycie i separację metali. Wśród typowych rozwiązań wymienić można:


1 • wykrywacze tunelowe z uzwojeniem zamkniętym do montażu na przenośnikach;

 • wykrywacze tunelowe z uzwojeniami dzielonymi do badania produktu na podajnikach, zastosowanie np. do badania produktu przy recyklingu, przed młynami, itd.;

 • wykrywacze z separatorami do podawania grawitacyjnego produktu, zasypów worków, także w specjalnych kompaktowych wersjach;

 • wykrywacze do badania produktu podawanego pneumatycznie;

 • wykrywacze z separatorami skonstruowane specjalnie do zabezpieczania maszyn formujących, jak wtryskarki, wydmuchiwarki, montowane bezpośrednio na ich wlotach;

 • wykrywacze jednostronne dla niewielkich warstw produktu.

Dodatkowo (zwłaszcza w sytuacjach, w których występuje duże zanieczyszczenie surowca metalami ferromagnetycznymi) proponujemy Państwu doskonałe magnesy trwałe neodymowe, separatory magnetyczne, systemy separacji elektromagnetycznej. W ofercie posiadamy zestawy przygotowane do współpracy z wykrywaczami metali jak też występujące jako samodzielne separatory.


Galeria produktów >>>

 


RECYKLING

Branża recyklingu to w dużym stopniu zagadnienie separacji wszelkich niepożądanych zanieczyszczeń z surowca przeznaczonego do odzysku.


Z punktu widzenia etapów selekcji dostarczane przez nas urządzenia podzielić   można   na   dwie   grupy   -   urządzenia   do   selekcji   wstępnej
i do oczyszczania produktu finalnego.


Urządzenia te można podzielić również ze względu na rodzaj separacji i typ separowanych zanieczyszczeń. Przy tego typu podziale wymienić można:

 • wykrywacze i separatory wszystkich metali występujące zarówno na etapach selekcji wstępnej (np. wykrywacze bramkowe) jak i oczyszczania produktu finalnego;

 • magnesy trwałe neodymowe do wychwytywania metali ferromagnetycznych, w tym magnesy płytowe, bębnowe, rusztowe i wiele innych gotowych rozwiązań;

 • separatory poszczególnych typów metali;

 • separatory zanieczyszczeń ceramicznych, kamyków, porcelany
  z przezroczystego szkła;

 • separatory kolorów, dla szkła, tworzyw, butelek PET itp.;

 • separatory polimerów (wg rodzaju polimeru);

 • separatory rentgenowskie;

 • kombinacje różnych typów separatorów;Galeria produktów >>>

 


INNE

Dostarczane przez nas urządzenia wykorzystywane są w wielu innych różnych dziedzinach przemysłu nie wspomnianych przez nas wcześniej. Wymienić można tu przykładowo przemysł drzewny, dla którego proponujemy specjalne wykonania wykrywaczy metali do sprawdzania całych kłód drewna pod kątem obecności kawałków metali mogących uszkodzić urządzenia tartaczne. Odbiorcami naszych urządzeń są również firmy tekstylne, a nawet producenci materiałów higienicznych. Swoje zastosowania magnesy i wykrywacze wszystkich metali znajdują również w przemyśle ceramicznym, wydobywczym i wszędzie tam gdzie obecność metali stanowi problem.


Z    wyjątkiem    kilku   specjalnych   konstrukcji   dla   przemysłów   drzewnego   i   tekstylnego,
w pozostałych branżach wykorzystywane są rozwiązania stosowane również w przetwórstwie tworzyw sztucznych, recyklingu, a także przemyśle spożywczym.


Galeria produktów >>> 
UNIROB   ul. Płochocińska 35, 03-044 Warszawa, tel. (022) 392 98 13, fax (022) 811 01 68 created by
emart synergia